Spoločnosť Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.

je privátna stavebná firma založená vo februári v roku 2000. Zakladateľmi a zároveň akcionármi firmy sú manažéri stavebných podnikov so skúsenosťami v riadení pracovných skupín a v organizovaní výstavby ucelených stavebných diel. Výkonný manažment spoločnosti je tvorený skúsenými odborníkmi z oblasti pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Títo technickí pracovníci už vo svojom predchádzajúcom pôsobisku spoločne pracovali v stavebnej výrobe obdobného zamerania.
V rámci svojho podnikateľského oprávnenia a profesnej štruktúry je spoločnosť zameraná na riadenie prípravy projektov a realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, dopravných stavieb a inžinierskych stavieb.
Od svojho vzniku spoločnosť pripravila a zrealizovala široké spektrum stavieb z oblasti bytovej výstavby, školstva, výstavby obchodno zábavných centier, hypermarketov, priemyselných areálov, čerpacích staníc pohonnných hmôt a mnohých ďalších stavieb. Medzi najvýznamnejšie stavby z týchto oblastí patria najmä:
– obchodno – zábavné centrá siete EuroMAX Slovakia v Poprade, Nitre, Žiline a v Prešove
– hypermarkety a supermarkety s kompletnou infraštruktúrou pre obchodné reťazce ako sú METRO Cash & Carry, AHOLD Retail Slovakia – Hypernova, TERNO
– čerpacie stanice pohonných látok pre spoločnosti Shell, OMV, Agip, Transpetrol
– budovu školy pre spoločnost CITY UNIVERSITY v Bratislave
– bytové domy v lokalite Dubová v Piešťanoch a bytový dom SANDBERG v Devínskej novej Vsi
– priemyselné areály pre spoločnosti TEAM INDUSTRIES v Turanoch a ASPEL Slovakia v Kežmarku

Na špecializované práce a dodávky materiálov (Vzduchotechnika , trafostanice, elektroinštalácia, EPS, EZS, požiarná ochrana,…) má firma overených dodávateľov, spoluprácou s ktorými je schopná realizovať kvalitné dielo v dohodnutom termíne.
Spoločnosť pracuje v klasickej organizačnej štruktúre – vedenie firmy, výrobný, ekonomický a technický úsek, výrobný úsek riadi výrobné strediská.

Referencie

PREHĽAD DOKONČENÝCH STAVIEB:

Obchodné centrá

– Metro Bratislava
– Metro Košice
– MAX Poprad
– Hypernova Poprad
– MAX Nitra
– MAX Žilina
– MAX Prešov

Priemyselné areály

– Team Industries, Turany
– Aspel, Kežmarok

Bytové domy

– Sandberg, Bratislava – Devínska Nová Ves
– Dubová, Piešťany

Čerpacie stanice

– Shell – Martin – Košúty
– Martin – Vrabec
– Žilina – ul. Vysokoškolákov
– Žilina – ul. Hričovská
– Trstená
– OMV – Martin
– Partizánske
– Levice
– Zvolen
– Agip – Bratislava – Petržalka
– Poprad

Občianske stavby

– CityUniversity – Bratislava
– IDEA – Žilina

Kariera

Pozemné staviteľstvo Žilina a.s. hľadá pracovníka resp. pracovníkov na obsadenie funkcie:

momentálne nie sú voľné žiadne pracovné miesta

Kontakt

Obchodné meno:
Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.

Adresa:
Majochova 8731/29A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel./Fax.:
+ 421 903 806 229
+421 41/ 72 34 965

E-mail:
pozemne@pozemne-stav.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 36 390 372
DIČ: 2020098377
IČ DPH: SK 2020098377
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10244/L

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
č.u.: IBAN SK85 1100 0000 0026 2336 0191