Kontakt

Obchodné meno:
Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.

Adresa:
Majochova 8731/29A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel./Fax.:
+ 421 903 806 229
+421 41/ 72 34 965

E-mail:
pozemne@pozemne-stav.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 36 390 372
DIČ: 2020098377
IČ DPH: SK 2020098377
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10244/L

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
č.u.: IBAN SK85 1100 0000 0026 2336 0191